мар 30

ИНИЦИЈАТИВНИ САСТАНАК ЗА ФОРМИРАЊЕ САВЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА И МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ

Представници институција које се баве вршњачким насиљем родитеље виде као најважније сараднике

Савет  за планирање социјалне политике града Сомбора је у свом плану рада за 2017. годину,  борбу  против свих облика насиља над децом дефинисао као приоритет.  У складу са планом и дефинисаним задацима председница Савета Тамара Савовић је организовала састанак са представницима свих  релевантних институција у граду које се активно баве проблемом насиља међу децом и младима.

„Иницијативни  састанак смо организовали  са циљем да се конституише мултисекторски савет за превенцију вршњачког насиља и малолетничке  делинквенције“ наводи Савовић. Иницијативном  састанку присуствовали су представници  Основног и Вишег јавног тужилаштва, Основног суда,  Полицијске управе, Центра за социјални рад, Педагошког факултета, Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“,  Завода за јавно здравље, основних и средњих школа и цивилног сектора.

На иницијативном састанку било је речи и о координацији институција које се баве проблематиком  насиља над децом и међуинституционалним  видовима сарадње. Мултисекторски савет очекује да ће имати подршку родитеља и деце које највише погађа проблем насиља над и међу децом, а родитељи би заправо и требало да буду њихови најважнији сарадници.

Савет за планирање социјалне политике града,  оваквим и сличним активностима,   жели да оствари свој примарни циљ, а то је да Сомбор буде град у којем заштита од насиља није привилегија, већ основно право детета и  где су култура и пристојност  животни амбијент.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација