дец 25

ИЗБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ДО 01. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

У први разред основне школе за школску 2019/2020. годину уписују се деца рођена од 01. марта 2012 до 01. марта 2013. године.   Родитељи имају  право да дете упишу у школу која је ван подручја којем припада и о томе подносе захтев изабраној школи, најкасније до 01. фебруара 2019. године. Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

О термину евидентирања деце и провери спремности деце за упис, Градска управа Града Сомбора ће родитеље обавестити благовремено путем медија, школа и Предшколске установе „Вера Гуцуња“.

Одлуку о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора можете преузети овде.

            Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација