Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о јавној расправи Одлука о разврставању неизграђеног ГРЗ у пољопривредно односно шумско земљиште