Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о јавној расправи Одлуке о гробљима и сахрањивању на територији Града Сомбора