Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације Блока 81 у Сомбору сачињен од стране Комисије за планове Града Сомбора