Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи II измене Одлуке о локалним комуналним таксама