Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха на територији Града Сомбора за период 2020-2023. године