Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Сомбору за период 2021-2023. године