Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора (18.06.2019.)