Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 (18.06.2019.)