Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о општинским путевима,улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомобра и нацрту Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица