Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору