Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о петим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП ПРОСТОР СОМБОР