Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Oдлуке о установљењу јавних признања града Сомбора