Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи Одлуке о I изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина