Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештаји о спроведеној јавној расправи објавите Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Телечка“, део регионалног система за наводњавање Северна Бачка (број 350-39/2020-V од 19.05.2020.год.)