ЈАВНА РАСПРАВА О ЛАП-У ЗА МЛАДЕ 2017-2021, ПРВОГ ФЕБРУАРА

ЈАВНА РАСПРАВА О ЛАП-У  ЗА МЛАДЕ  2017-2021,  ПРВОГ ФЕБРУАРА

Радна група задужена за израду радне верзије Локалног акционог плана за младе (ЛАП), за период 2017-2021, окончала је посао и припремила документ за јавну расправу.

Радна  верзија ЛАП-а за младе објављена је на овом сајту у рубрици локална самоуправа – Канцеларија за младе и  биће на јавном увиду до 1. фебруара 2017. године, за када је заказана јавна расправа.

Јавна расправа ће се одржати у великој (скупштинској) сали у згради локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, зграда „Жупаније“), са почетком у 9.30 часова.

Примедбе, предлози и остала запажања на радну верзију ЛАП-а за младе  могу се доставити  до  31. јануара, до 14.00 часова, на е-маил: anadj@sombor.rs, као и на самој јавној расправи.