ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ „МАЛИХ“ ПРЕДУЗЕТНИКА

Град Сомбор објавио је Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у суфинансирању редовне камате на краткорочне кредите.

За финансирање камате на додељене кредите Град Сомбор је издвојио износ од 1.000.000,00 динара.

Привредни субјекат („микро“ и „мало“ правно лице) и предузетник из има право на један кредит који не може бити већи од 500.000,00 динара;

Предност за доделу кредита имаће привредни субјекти и предузетници који се баве производњом, прерађивачком делатношћу, трговином и угоститељством.

Град Сомбор ће са свим банкама које испуњавају услове закључити уговор о пословно – техничкој сарадњи.

За сваки одобрени кредит Град Сомбор ће суфинансирати цео износ камате на годишњем нивоу.

Више информација можете да погледате овде.