ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ЗАКУП И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У току су два јавна позива за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину намењен је образовним установама, високообратовним установама и правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства.

Више информација, услове и потребну документацију Јавног позива за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања надокнаде погледајте овде.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину намењен је власницима пољопривредне инфраструктуре и пољопривредницима који се баве сточарством.

За више информација о Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини погледајте овде.

Захтеви са потребном документацијом се подносе непосредно на писарници града (шалтер 10, 11 и 12)  или поштом, у затвореној коверти, на адресу Градска управа града Сомбора, Услужни центар Градске управе Града Сомбора-Трг цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор, са назнаком За Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Захтеве је потребно доставити најкасније до 31. октобра 2020. године.

Све потребне информације можете добити на телефоне 025/468-106, 468-163, или лично у соби 55 (приземље) Градска управа Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1.