мар 13

ЈАВНИ ПОЗИВ СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора организује јавну расправу о нацрту Стратегије безбедности саобраћаја и акционог плана за реализацију Стратегије за период од 2018. до 2022. за град Сомбор.

Јавна расправа ће трајати од 15.03.2019. до 29.03.2019. године.

Грађани могу да доставе своје предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, или у електронском облику на мејл ilatas@sombor.rs најкасније до 29.03.2019. године.

Јавна презентација нацрта Стратегије безбедности саобраћаја и акционог плана за реализацију Стратегије за период од 2018. до 2022. за град Сомбор ће се одржати 29.03.2019. године у периоду од 10.00 до 11.00 часова,  у соби 108, у згради Жупаније у Сомбору, Трг цара Уроша бр.1. На јавну презентацију су позвани сви заинтересовани грађани.

Овом Стратегијом ће се дати смернице за рад свих институција које су носиоци безбедности саобраћаја у граду Сомбору.

Оригинални јавни позив, текст нацрта Стратегије безбедности саобраћаја и акционог плана за реализацију Стратегије за период од 2018. до 2022. за град Сомбор погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација