мар 13

ПОДСЕЋАЊЕ ОБВЕЗНИЦИМА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ: ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ДО 31. МАРТА 2019. ГОДИНЕ

Обвезници који воде пословне књиге дужни су да до 31. марта 2019. године поднесу пореску пријаву на порез на имовину за 2019. годину.

Обвезници који воде пословне књиге од 01.01.2019. године пореске пријаве за порез на имовину подносе искључиво у електронском облику која се подноси преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације  https://lpa.gov.rs .

На наведеном порталу налазе се сва потребна упутства, а за додатне информације обвезници могу да се обрате на шалтерима 2 и 3 Услужног центра у згради „Жупаније“ или путем телефона 025/468-158, 025/468-149 и 025/468-147.

Оригинално обавештење је доступно овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација