дец 26

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Град Сомбор пружа подршку удружењима која  чувају,  негују и унапређују национални и културни идентитет националних мањина, односно националних заједница, у области традиционалних или иновативних активности.

Како би се подршка реализовала расписан је ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2018. годину.

Удружења која подносе пројекат морају испуњавати један или више циљева, наведених у јавном позиву, а то су: унапређење положаја припадника националних мањина кроз имплементацију пројеката, очување и неговање говора и језика, народних обичаја и старих заната. Циљ пројекта може бити неговање сарадње са матичним земљама и други облици међународне сарадње, представљање културних добара припадника националне заједнице од изузетног значаја, као и неговање књижевног, драмског, сценског, музичког и ликовног стваралаштва националних заједница и други циљеви.

Јавни позив је расписан 22. децембра 2017. године, а рок за пријављивање програма/пројеката је 15 дана од дана расписивања позива.

Предлози пројеката се подносе у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу:

Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор,  или лично у Услужном центру Градске управе (приземље зграде локалне самоуправе Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтер 11 или 12, са назнаком „за конкурс НЕ ОТВАРАТИ“.

Текст јавног позива са припадајућим обрасцима доступан је овде.

                                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација