нов 28

КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ  НАЦИОНАЛНИХ  ЗАЈЕДНИЦА

По јавном позиву за расподелу средстава за суфинансирање програма удружења грађана која негују идентитет националних заједница достављено је 12 пројеката. Комисија за оцену програма (пројеката) удружења која негују идентитет националних заједница одбацила је два пројекта и то  Центра за едукацију и безбедност Сомбор и пројекат ХКУД „Владимир Назор“ – Сомбор јер не испуњавају пропозиције наведене у конкурсу.

Комисија  је предложила да се финансијски подржи 10 пројеката следећих удружења грађана: ХКД  „Владимир Назор“ – Станишић, УГ „Буњевачки медиа центар  – Сомбор“, УГ „Урбани Шокци“ – Сомбор, Јеврејска општина – Сомбор, Друштво српско-руског пријатељства, УГ „Буњевачко коло“, ХУН „Герхард“, Асоцијација „Подунавље“,  УГ „Бодрог“ – Бачки Моноштор“ и УГ „ВЕНЕ ВИДИ ВАЦИ“ – Станишић.

На предложену листу одобрених пројеката удружења грађана имају право приговора у року од три дана од дана објављивања (листа је објављена 27. новембра 2017. године).

Приговор се упућује Комисији путем Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми поштом или се предаје лично у Градском услужном центру Градске управе града Сомбора (приземље „Жупаније“,  шалтер 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одлуку о приговору Комисија ће донети у року од 15 дана од дана пријема, утврдити коначни предлог расподеле средстава и упутити на даље одлучивање Градском већу.

Предлог ранг листе одобрених пројеката УГ која чувају идентитет националних мањина можете погледати овде.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација