нов 27

СПРЕЧАВАЊЕ УЗУРПАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Узурпација атарског пута у КО Риђица

Узурпација атарског пута у КО Риђица

Узурпација атарских путева који су у јавној својини града Сомбора била је учестала и локална самоуправа је, у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, одлучила да стане на пут овој појави и издала  је  налоге за омеђавање узурпираних – одораних  атарских путева.

Прво омеђавање извршено је  у К.О. Алекса Шантић – „Бајмочки пут“, а данас (27. новембар) се приступило омеђавању два атарска  пута у К.О. Риђица.

Омеђавању путева у К.О. Риђица присуствовали су заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић, Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и Мирко Стригић, члан Градског већа за област руралног развоја, који су истакли да се са увођењем реда у коришћење јавне својине града Сомбора наставља и да  Одељење за пољопривреду припрема омеђавање атарских путева у К.О. Растина и К.О. Станишић.

Представници локалне самоуправе подсећају да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине у два наврата издало саопштење којима  је упозорило узурпаторе атарских путева да престану са узурпацијом.

На атарским путевима, на којима се након колчења,  установи неслагање са подацима  РГЗ Службе за катастар непокретности Сомбор, против лица која су извршила узурпацију атарског пута биће издати налози за учињени прекршај.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација