нов 27

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

 Завршна расправа о Нацрту  одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора одржана је  27. новембра 2017. године.

О разлозима измена говорио је Виктор Деспотовић, помоћник начелника Одељења за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.

Према Деспотовићевим речима мења се само један члан Одлуке  и то у погледу наплате потрошене воде у селима у Алекси Шантићу, Дорослову, Риђици, Светозару Милетићу, Станишићу, Стапару, Телечки, Бачком Моноштору, Колуту и Бачком Брегу

„Изменама се предлаже да се потрошња утврђује паушално по члану домаћинства и то по 3м³,  уз додатних два кубна метра по домаћинству месечно за одржавање водомера“, навео је Деспотовић.

Деспотовић је навео да би се паушална наплата примењивала привремено док се не створе потребни технички услови за очитавање потрошње воде преко водомера у наведеним селима.

Предузећа, ЈКП „Водоканал“ и  ЈКП „Водовод“ у Бездану ће  у међувремену извршити баждарење водомера, а тамо где их нема извршити уграђивање и извршити друге техничке припреме, што изискује одређени временски период и материјална средства.

У току јавне расправе Ратко Бубоња из Колута доставио је примедбу, о којој ће се Одељење изјаснити и потом предложене измене проследити Градском већу града Сомбора на разматрање и одлучивање.

                                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација