нов 24

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2018. ГОДИНИ

Сходно одлуци Градског већа града Сомбора, расписана су три јавна позива и то: ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града за 2018. годину, ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у 2018. години и ЈАВНИ ПОЗИВ  за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Рок за подношење пријава предлога пројеката/програма, а у области културе и манифестација,  по сваком конкурсу је 15 дана од дана објављивања, односно од 24. новембра 2017. године.

Пријаве се подносе лично, на пријемном шалтеру Градске управе – Градски услужни центар (шалтер 11 и 12) или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком комисије којој се пројекти достављају.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација