сеп 25

КОМИСИЈА УТВРДИЛА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2017. ГОДИНИ

Комисија за расподелу средстава за реализацију Локалног акционог плана  Рома, након спроведеног Јавног позива за расподелу средстава за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години, установила је да је поднето девет предлога пројеката.

Комисија је прегледала пројекте и одлучила да два пројекта одбије, те  је за финансирање предложила седам пројеката.

Према утврђеној листи предлога пројеката за финансирање, највише средстава – 410.000,00 динара, требало би доделити Савезу бачких НВО Западнобачког округа за пројекат „Школски прибор за основце“, док је 400.000,00 динара потребно за пројекат „Дечија радост“ који је предложило Удружење Рома „Бели голуб“.

Комплетна листа достављених, као и предлог листе пројеката одобрених за финансирање, доступни су овде .

Учесници конкурса имају право приговора на предложену листу одобрених пројеката до 28.09. 2017. године.

Приговор се упућује Комисији за расподелу средстава за реалилзацију ЛАП-а Рома, посредством Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми Градском услужном центру, шалтери бр. 11 и 12, приземље зграде „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација