сеп 25

ОДРЖАНА 84. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће – 84. седница

На 84. седници Градско веће је ставило ван снаге  закључак Градског већа града Сомбора донет  13.03.2012. године. Закључак је стављен ван снаге јер су њиме  на неадекватан начин кориговани коефицијенти за запослене у Градској управи са звањем виши референт, референт, дактилограф, квалификовани и неквалификовани радник. Закључком Градског већа,  усвојеним на  84. седници, одржаној 25.09. 2017. године, коефицијенти за наведена звања биће усклађени са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Градско веће је прихватило предлог пројекта „Млад се промени, за посао покрени“ којим ће локална самоуправа конкурисати на конкурсу Министарства омладине и спорта Републике Србије. Партнери у пројекту су:  УГ „Сомборски едукативни центар“, УГ „Сомборски омладински Боом“ и Школа за основно и средње образовање одраслих у Сомбору.

Одлучујући о финансијским питањима, чланови Већа су одобрили 15.000,00  динара Друштву подводних активности „Сомбор“, 30.000,00 динара ФК „Спектар“, као и преструктурирање средстава СЦ „Соко“.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација