сеп 26

СКУПШТИНА ПРИХВАТИЛА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА ЗА  ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Oдборници већином гласова прихватили извештај о извршењу буџету града за првих шест месеци 2017. године

На 16. седници Скупштине града Сомбора, уводно образложење о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период јануар-јун 2017. године поднео је Сава Дојић, члан Градског већа задужен за област финансија и привреде.

Према  речима Дојића, у наведеном периоду остварени су приходи у износу од 1.065.686.777,00 динара, а расходи у износу од  1.081.800.000,00 динара. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора усвојило је и Градско веће је на 79. седници, а након краће расправе и Скупштине града.

У даљем раду Скупштине, на седници одржаној 22. септембара 2017. године,  одборници су дали сагласност на друге измене и допуне програма пословања  јавних предузећа у 2017. години и то:  ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Зеленило“.

До измена програма пословања у „Водоканалу“ је дошло због потребе корекције у делу буџета који се односи на капитална улагања, а која су произашла из одлуке о преузимању водоснабдевања у сомборским селима. У остала три јавна комунална предузећа разлог за измене јесте спровођење одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору града Сомбора за 2017. годину и сходно томе  извршене су и измене програма предузећа у делу који се односи на планирану масу зарада и друге трошкове према запосленима.

Одборници су донели Одлуку општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, те Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ и  ЈКП „Водовод“ Бездан.

Одборници су, осим осталог, у оквиру тачке избори и именовања за директора Туристичке организације града Сомбора именовали досадашњег в.д директора, Ђуру Тодорића.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација