сеп 01

КОМИСИЈА УТВРДИЛА  ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Комисија за расподелу средстава у области спорта утврдила је предлог расподеле средстава  у области спорта, односно листу клубова који ће се суфинансирати из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину. Надлежна комисија прегледала је пријаве приспеле по јавном позиву за суфинансирање потреба у области спорта за период јул-децембар 2017. године  и утврдила предлог расподеле на седници комисије одржане 28. августа 2017. године.

На предложену расподелу учесници конкурса имају право приговора до уторка, 5. септембра 2017. године.

Приговор се упућује Комисији за расподелу средстава у области спорта посредством Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми на шалтерима, Услужног центра Градске управе града Сомбора (шалтер 11 и 12), приземље зграде  „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Комисија  о приговору одлучује у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Предлог расподеле доступан је овде, а  оригиналан допис о року за приговор овде.

                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација