апр 02

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ И ТОКОМ АПРИЛА У СЕЛИМА

Комунални полицајци су током марта посетили сва сомборска села и уочили затрпане  и запуштене атмосферске  канале, а на јавним површинама остављен грађевински материјал, огревно дрво и пољопривредну  механизацију.

Осим тога, без обзира на то што се из свих села кућно смеће  одвози организовано, дивље депоније  су честа слика  која се може видети поред пута између неколико села, а комунални полицајци су на јавним површинама затекли и неколико лешева угинулих  животиња.

Комунални полицајци су указали на неправилности и дали рокове да се затечене неправилности отклоне.

Да ли су грађани уважили оно на шта им је указано, видеће се већ наредних дана када комунални полицијаци крену у нови обилазак села.

Распоред обиласка села:

– 04.04. Стапар и Дорослово

– 05.04. Чонопља

– 11.04. Кљајићево и Телечка

– 12.04. Станишић и Риђица

– 18.04. Св. Милетић и А. Шантић

– 19.04. Гаково и Растина

– 25.04. Б. Брег и Колут

– 26.04. Бездан и Б. Моноштор

Контакт са комуналном полицијом грађани могу остварити лично, путем телефона број: 025/468-241, путем електронске поште на е-маил:  komunalnapolicija@sombor.rs, писаним путем редовном поштом, као и путем своје месне заједнице.

Ради поштовања комуналног реда Одељење инспекције и комуналне полиције  предузеће  мере у складу са важећим прописима.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација