КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

КОНКУРС  ЗА  ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Расписан је конкурс за доделу дотација за пројекте организација и удружења грађана социјално-хуманитарног карактера. За наведене намене у буџету Града за 2017. годину опредељен је износ од 2.200.000,00 динара, а рок за достављање предлога пројеката је 27. јануар 2017. године.

Приоритет у расподели средстава имаће пројекти, наведено је у конкурсу, чијим активностима се развијају различити облици самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама и који су усмерени ка већем броју корисника.

Конкурс и конкурсна пријава објављени су на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви, као и у „Сомборским новинама“, издању од 13. јануара 2017. године.

Предлози пројеката достављају се на шалтерима 11 и 12 у Градском услужном центру, или поштом (искључиво препоручена пошиљка), на адресу: Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, назив пројекта, са назнаком „За конкурс социјално-хуманитарних организација – не отварати“. На коверти написати име и презиме и адресу пошиљаоца.