УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

У сарадњи Одељења за пољопривреду и рурални развој  Градске управе Града Сомбора и Пољопривредне стручне службе „Сомбор“, са секретарима  сеоских и градских месних заједница одржан је тематски састанак посвећен могућностима  унапређења пољопривредне производње  и руралног развоја на територији Града Сомбора. У оквиру ове теме Владимир Сабадош, директор  и Звонко Џеба, саветодавац Пољопривредне стручне службе „Сомбор“, говорили су о конкурсима  Министарства за пољопривреду Републике Србије  и Секретаријата за пољопривреду АП Војводине,  који пољопривредним произвођачима нуде могућност пријава за доделу бесповратних или кредитних средстава по изузетно повољним условима ради унапређења пољопривредне производње.

Било је речи и о ИПАРД донаторском  програму, као инструменту за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године.секретари

град и сабСекретари месних заједница су преузели и анкете које имају обавезу да попуне и предају до 20. јануара 2020. године. Анкете  ће послужити за формирање базе података о пољопривредним газдинствима на територији Града. Анкета је свеобухватна, садржи питања о величини пољопривредних газдинстава, наводњавању, могућностима наводњавања, интересовању за производњу одређених пољопривредних култура, сточарству, рибњацима, информисаности пољопривредних произвођача…