Povratak na Gradonačelnica

Kabinet gradonačelnice

Kabinet gradonačelnika je posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje za obavljanje savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za odnose s javnošću i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad gradonačelnika.

Kabinet gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: stručno-administrativne i organizacione poslove za potrebe gradonačelnika i članova Kabineta gradonačelnika; protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, pripremu i organizovanje svih protokolarnih susreta, sastanaka, prijema, dočeka zvaničnika iz zemlje i inostranstva; organizovanje međunarodne saradnje za potrebe svih organa grada; učestvovanje u pripremi javnih i medijskih nastupa Gradonačelnika, njegovog zamenika; organizovanje manifestacija; prijema stranaka koje se obraćaju gradonačelniku; informisanje javnosti o radu gradonačelnika; druge stručne, administrativne i tehničke poslove iz delokruga rada Kabineta koje mu poveri Gradonačelnik.

Radom Kabineta gradonačelnika, rukovodi šef Kabineta koji za svoj rad i rad Kabineta odgovara Načelniku gradske uprave i Gradonačelniku.

Šef Kabineta gradonačelnika može imati jednog pomoćnika.

Šef Kabineta gradonačelnika organizuje zakonito obavljanje poslova.

Na radnim mestima u Kabinetu Gradonačelnika radni odnos se zasniva na određeno vreme – dok traje dužnost Gradonačelnika.

Radna mesta u Kabinetu Gradonačelnika su izvršilačka radna mesta.

Zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika dužni su da svoje poslove obavljaju savesno i nepristrasno, pri čemu se ne mogu rukovoditi svojim političkim ubeđenjima, niti ih javno iznositi.

Zvanična internet prezentacija