Povratak na Кабинет градоначелника

Шеф кабинета

Љиљана Мирић Маринковић, шеф кабинета градоначелника

Љиљана Мирић Маринковић, рођена 27.07.1989.године у Сомбору, где је завршила основну школу, Музичку школу „Петар Коњовић“ и Гимназију „Вељко Петровић“,  друштвено-језички смер. Правни факултет Универзитета у Новом Саду (општи смер) уписала је 2008. године, где је и дипломирала 2012. године. Мастер студије уписала је 2013. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, мастер рад …