Povratak na Чланови градског већа

ЈОВАН КЕЧА, члан Градског већа за област пољопривреде

Јован Кеча рођен је 19.12.1950. године у Растини. Основну школу похађао је у Сомбору, а затим је уписао Средњу пољопривредну школу у Сомбору, коју је завршио 1969. године. Исте године уписао је Пољопривредни факултет у Новом Саду, који са успехом завршава 1974. године и стиче звање дипломирани инжењер пољопривреде.

После одслужења војног рока 1976. године запошљава се у Комбинату Сомбор на место управника Радне јединице „Сточарство“. Са тог радног места, 1982. године прелази на место генералног директора П.П. Сомбор. На том радном месту провео је до 2007. године када прелази у Нови Сад у привредно друштво РЕС-ТРАДЕ на место директора продаје пољопривредне механизације. Истовремено био је задужен за Пољопривредно предузеће ТИТЕЛ-АГРО које је било у саставу привредног друштва РЕС-ТРАДЕ.

У периоду од 2016. до 2017. године обављао је фунцију члана Градског већа града Сомбора за област пољопривреде.