Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за буџет, финансије и привреду

Одбор за буџет, финансије и привреду разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, као и предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине и друга документа од значаја за економски развој Града.

 

Горан Велебит председник из реда одборника
Милена Костић заменик председника из реда одборника
Жарко Настасић члан из реда одборника
др Милош Петровић члан из реда одборника
Роберт Елвеђи члан из реда одборника
Никола Ланчушки члан из реда грађана
Ирена Вукша члан из реда грађана