Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за друштвене делатности и образовање

Одбор за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Град из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у области уметничког стваралаштва, бриге о младима, бриге о особама са посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице.

 

Наташа Швељо председник из реда одборника
Миле Калембер заменик председника из реда одборника
Дејан Тадић члан из реда одборника
др Снежана Гајић члан из реда одборника
Тамаш Канижаи члан из реда одборника
Никола Јовичић члан из реда грађана
Зоран Чота члан из реда грађана