Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за избор, именовања и административно-мандатна питања

Одбор за избор, именовања и административно-мандатна питања припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.

Дејан Матијевић председник из реда одборника
Маја Живковић Буловић заменик председника из реда одборника
Небојша Видовић члан из реда одборника
Ђурађ Милановић члан из реда одборника
Јудит Чапо члан из реда одборника
Здравка Новаковић члан из реда грађана
Дарко Поповић члан из реда грађана