Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за односе са верским заједницама

Одбор за односе са верским заједницама прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини одговарајућих одлука које се односе на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Дејан Парчетић председник из реда одборника
Јелена Зурковић заменик председника из реда одборника
Ђорђе Грујић члан из реда одборника
др Даница Фирањ Грујић члан из реда одборника
Чаба Сакач члан из реда грађана
Марко Ерцег члан из реда грађана
Игор Громиловић члан из реда грађана