Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине и развој села

Одбор за пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде. Одбор прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Мирјана Савић председник из реда одборника
Небојша Видовић заменик председника из реда одборника
Славица Грба члан из реда одборника
Јелена Радиновић члан из реда одборника
Винко Бурнаћ члан из реда одборника
Александар Миленковић члан из реда грађана
Никола Жижа члан из реда грађана