Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за представке и притужбе

Одбор за представке и притужбе разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, градоначелнику и градском већу, као и представке уступљене од стране републичких органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Града.

Миодраг Секулић председник из реда одборника
Озрен Ковачић заменик председника из реда грађана
Николина Мишковић члан из реда одборника
Немања Кандић члан из реда одборника
Горан Максимовић члан из реда одборника
Николина Келић члан из реда одборника
Јелена Велебит члан из реда грађана