Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за прописе и управу

Одбор за прописе и управу разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Миодраг Секулић председник из реда одборника
др Ђерђи Вамошер Горетић заменик председника из реда одборника
Синиша Милић члан из реда одборника
Владимир Шкопеља члан из реда одборника
Немања Стеванчев члан из реда одборника
Јелена Стакић члан из реда грађана
Жељко Ласло члан из реда грађана