Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за рад и развој месних заједница

Одбор за рад и развој месних заједница разматра питања образовања месних заједница и усклађивања односа у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на подручју месних заједница, контролише и подстиче рад месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

 

Милош Дрча председник из реда одборника
Марко Максимовић заменик председника из реда грађана
др Далибор Форгић члан из реда одборника
Јелена Мишковић члан из реда одборника
Јелена Остојић члан из реда одборника
Стеван Варга члан из реда одборника
Миле Келић члан из реда грађана