Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматра питања из области урбанизма, стамбено- комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта.

Радомир Кузмановић председник из реда одборника
Ксенија Бенчић Француски заменик председника из реда одборника
Драган Олујић члан из реда одборника
Слободан Безбрадица члан из реда одборника
Драган Ненадов члан из реда одборника
Лидија Марталић члан из реда грађана
Лидија Маодуш члан из реда грађана