Povratak na Стална радна тела- одбори

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији града, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Војо Перуничић председник из реда одборника
Радмила Бабић заменик председника из реда одборника
Александра Солеша члан из реда одборника
Анита Стојаков члан из реда одборника
Зоран Јањатовић члан из реда грађана
Маријана Секулић Суваљ члан из реда грађана
Урош Бузаџић члан из реда грађана