НА 12. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОДБОРНИЦИ ИМЕНОВАЛИ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ГРАДА СОМБОРА

Данас је у Великој скупштинској сали зграде Жупаније, одржана дванаеста седница Скупштине Града.
Одборници су на седници одлучивали о 21. тачки Дневног реда, између осталог о предлогу Одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, те других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима, о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних комуналних предузећа „Водоканал“ Сомбор, „Водовод“ Бездан, „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор и „Енергана“ Сомбор, као и о извештајима о раду месних заједница на територији Града Сомбора.


Поред тога било је речи и о предлогу Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Сомбора, као и о предлогу одлуке о поништавању одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈKП “Чистоћа” Сомбор, затим о Предлогу одлуке о престанку функције директора ЈKП “Енергана” и Предлогу решења за именовање вршиоца дужности директора тог предузећа.


Поднети су и извештаји о раду у 2020. години ЈKП “Енергана”, “Зеленило”, “Водовод” Бездан, “Водоканал”, “Простор”, “Чистоћа” и “Паркинг сервис”.


Одборници су расправљали још и о имовинско правним предметима, о изборима и именовањима, као и о другим питањима из делокруга свог рада.