НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ОГРАДЕ И СКЕЛЕ НА ГРАДИЛИШТИМА, РАДИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА, МОГУ СЕ ПОСТАВИТИ САМО УЗ ОДОБРЕЊЕ ЈКП „ПРОСТОР“

Одељење комуналне инспекције и комуналне полиције апелује на инвеститоре и грађане да,  приликом извођења грађевинских радова на објектима, поштују Одлуку о уређењу града и друге прописе који налажу поштовање комуналног реда, воде рачуна о општој уређености града и јавним површинама.

Одлуком о уређењу града  прописано је да се ограде градилишта и скеле на јавним површинама могу поставити, односно депоновати грађевински материјал, само уз претходно одобрење Јавног комуналног предузећа „Простор“.

Одлуком  о уређењу града регулисано је и да се на јавним површинама не могу постављати роба и други предмети, изузев утовара или истовара огрева који се мора обавити у року од 24 сата.

Комунална инспекција и комунална полиција током августа и септембра вршиће појачан надзор над поштовањем комуналног реда и како је све у сарадњи са грађанима једноставније и лакше – позивају их на сарадњу чији је једини циљ лепши и уређенији град  и села.

Уочено одступање, односно кршење Одлуке о уређењу града,  грађани могу пријавити комуналној инспекцији и комуналној полицији лично у приземљу зграде „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, Сомбор),  канцеларија бр. 60, путем телефона 025/468-161,  или електронским путем на е-маил:  komunalnapolicija@sombor.rs

Оригинално обавештење је доступно овде.

Послови информисања и односа са јавношћу