апр 07

НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА У СОМБОРУ 47 ПОСЛОДАВАЦА ИСКАЗАЛО ПОТРЕБУ ЗА 500 РАДНИКА

Потребе за радницима исказало 47 послодаваца

Сомборска филијала Националне службе за запошљавање  (НСЗ) организовала је 34. Сајам запошљавања. Сајам су као посебан, због учешћа 47 послодаваца и исказаних потреба за више од 500 радника,  оценили Зоран Мартиновић, директор  НСЗ  Републике Србије и Секула Тањевић, директор филијале у Сомбору.

Заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић је  истакао да и локална самоуправа  спроводећи Локални акциони план запошљавања покушава да са своје стране смањи стопу незапослености.

„И овај Сајам запошљавања потврђује да су послодавцима потребни радници разних профила, са различитим стручним спремама, као и да незапослена лица посећују овакве манифестације. Град Сомбор у циљу смањења броја незапослених лица, реализује четири програма у оквиру Локалног акционог плана запошљавања. Ове године за смањење броја незапослених, у буџету града издвојили смо 28 милиона динара које ћемо расподелити кроз неколико програма. То су програми јавних радова за геронто услуге,  програм  самозапошљавања, субвенционисање послодаваца за отварање нових радних места и програм за обављање стручне праксе. Кроз наведене програме укупно ће бити запослено 116 лица“, казао је Ратковић и истакао добру сарадњу са сомборском филијалом НСЗ.

Секула Тањевић је истакао да су се и на 34. Сајму запошљавања појавили послодавци који из године у годину управо на оваквим сајмовима налазе раднике.

„На овом сајму траже се радници разних профила: нк радници, административни радници, дипл.  инжењери машинства и електротехнике, менаџери. Ипак, највише потреба исказано је за  радницима текстилне струке, конфекционарима, обућарима. Сајмови су прави барометар стања на тржишту рада“, казао је Тањевић.

Зоран Мартиновић је истакао да се кроз спровођење мера активне политике запошљавања жели постићи циљ који је и Влада Републике Србије поставила, а то је да се постигне такав степен економског развоја да сви људи који желе да раде имају могућност да бирају посао и да раде у условима који им омогућавају најбоље резултате рада.

„У последњих две, три године дошло је до значајног смањења стопе незапослености и то показује анкета о радној снази према којој је стопа незапослености 13 посто, а код нас је таква стопа била пре десет година. Исто тако, од 2000. године на евиденцији НСЗ имамо најмањи број незапослених лица и то су показатељи који иду у прилог томе да је данас много извесније да људи који траже посао, могу и да га пронађу. Међутим, не могу га чекати код куће, морају користити овакве прилике  да би лакше дошли до посла. Ово је прилика и да се послодавци и незапослена лица директно повежу и да послодавци могу од великог круга људи који је на сајму да изаберу оне који су за њих најприхватљивији. Са друге стране незапослена лица могу код великог броја послодаваца да провере своје компетенције, вештине и знања. Сигуран сам да ће после овог сајма број незапослених у Сомбору бити смањен за 400 до 500 лица за којима је исказна потреба“, казао је Мартиновић.

Према подацима НСЗ – Филијала Сомбор, 34. Сајам запошљавања у Сомбору посетило 1200 лица.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација