нов 29

НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ДОБИО ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВРТИЋА У КЉАЈИЋЕВУ

Гласало се и на Тргу Светог Ђорђа

Гласало се и на Тргу Светог Ђорђа

У завршном гласању  у оквиру спровођења пројекта „Партиципативно буџетирање“ учествовало је 1137 грађана, а највише  гласова – 628 – добио је пројекат „Реконструкција вртића у Кљајићеву“.

Предлог пројекта „Реконструкција дечјег игралишта и парка у улици Вере Гуцуње“ подржало је 300 грађана, док је за пројекат „Изградња лифтова у згради Градске управе („Жупанија“) и Градској кући, прилагођених за превоз особа са инвалидитетом и особа које се отежано крећу“ подржало 188 грађана, а 21 листић је био неважећи.

Завршно гласање спроведено је у периоду од 20. до 24. новембра 2017. године до 13.00 часова. Грађани су могли гласати путем листића који су са гласачком кутијом били постављени у Градском услужном центру, као и путем интернета.

Могућност електронског гласања користила су 103 грађанина, а 1034 грађанина гласала су путем гласачког листића (флајера).

С обзиром на број гласова,  у буџету града Сомбора за 2018. годину у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ биће пројекат „Реконструкције вртића у Кљајићеву“.

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација